چرا اینجوری شد:

30ام تیر, 1394

السلام علیک ایها الشهدا

میشه بدونم چرا اینجوری شدم؟

ای شهدا شما می دونید؟

خب شما بیشتر با اقا در ارتباطید

هرلحظه بااقام قرار میذارم که گناه نکنم بیشتر با ایشان در ارتباط باشم هر لحظه یادم میفتد دعای سلامتی آقامو میخونم تا رابطم نزدیکتر بشودولی چرا نمیدانم اثری در خود نمیبینم.

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یعنی اینقدر روسیاهم؟؟؟؟؟؟؟؟

می دونم اقا ازم ناراحتی ولی دیگه نه اینقدر:

واقعا دلم شکست ولی بیشتر از خودم…..

شهدا میشه حرفامو به اقام برسونید تا دلیلشو بهم بگه وهرلحظه یاریم کنه؟

ولی با همه این حرفا خیلی دوستت دارم اقا جون

اشتراک گذاری این مطلب!

چرا اینجوری شد:

30ام تیر, 1394

السلام علیک ایها الشهدا

میشه بدونم چرا اینجوری شدم؟

ای شهدا شما می دونید؟

خب شما بیشتر با اقا در ارتباطید

هرلحظه بااقام قرار میذارم که گناه نکنم بیشتر با ایشان در ارتباط باشم هر لحظه یادم میفتد دعای سلامتی آقامو میخونم تا رابطم نزدیکتر بشودولی چرا نمیدانم اثری در خود نمیبینم.

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یعنی اینقدر روسیاهم؟؟؟؟؟؟؟؟

می دونم اقا ازم ناراحتی ولی دیگه نه اینقدر:

واقعا دلم شکست ولی بیشتر از خودم…..

شهدا میشه حرفامو به اقام برسونید تا دلیلشو بهم بگه وهرلحظه یاریم کنه؟

ولی با همه این حرفا خیلی دوستت دارم اقا جون

اشتراک گذاری این مطلب!

چرا اینجوری شدم:

30ام تیر, 1394

السلام علیک ایها الشهدا

میشه بدونم چرا اینجوری شدم؟

ای شهدا شما می دونید؟

خب شما بیشتر با اقا در ارتباطید

هرلحظه بااقام قرار میذارم که گناه نکنم بیشتر با ایشان در ارتباط باشم هر لحظه یادم میفتد دعای سلامتی آقامو میخونم تا رابطم نزدیکتر بشودولی چرا نمیدانم اثری در خود نمیبینم.

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یعنی اینقدر روسیاهم؟؟؟؟؟؟؟؟

می دونم اقا ازم ناراحتی ولی دیگه نه اینقدر:

واقعا دلم شکست ولی بیشتر از خودم…..

شهدا میشه حرفامو به اقام برسونید تا دلیلشو بهم بگه وهرلحظه یاریم کنه؟

ولی با همه این حرفا خیلی دوستت دارم اقا جون

اشتراک گذاری این مطلب!

تسلیت شهادت معین الضعفاء

1ام دی, 1393

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب ازغربت آن غریب کن یاد امشب

اشتراک گذاری این مطلب!

عجل لولیک الفرج...

1ام دی, 1393

مولاي من ! دوست داشتم ازهمان ابتدا اول اذان عشق تورادرگوشم زمزمه مي كردند . اي كاش ازابتدامرابراي تونذرمي كردندوحلقه غلامي ات رابرگوشم افكنده بودند! اي كاش كامم رابانام تو برمي داشتندوحرزتوراهمراهم مي كردنداي كاش آن اوايل كه زبان گشودم مرابه گفتن يامهدي وامي داشتند!اي كاش مهد كودكم مهدآشنائي توبود. كاش دركلاس اول دبستان آموزگارم الفباي عشق تورابرايم هجي مي كردونام زيباي توراسرمشق دفترچه تكليفم قرارمي داد. دردوره راهنمايي هيچ كس مرابه خيمه عشق توراه نمايي نكرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

 
فراخوان چی شد طلبه شدم